Archebu ar-lein

Dim ond yn yr awdurdodau lleol canlynol y cynigir cyrsiau Pass Plus Cymru:

Abertawe
29 Tachwedd 2022
7 Chwefror 2023

Bro Morgannwg
13 Hydref 2022
8 Rhagfyr 2022
16 Chwefror 2023

Casnewydd
13 Hydref 2022
8 Rhagfyr 2022
16 Chwefror 2023

Castell-nedd Port Talbot
11 Hydref 2022
17 Hydref 2022
23 Tachwedd 2022
6 Rhagfyr 2022

Conwy
28 Medi 2022
24 Tachwedd 2022

Rhondda Cynon Taf
16 Tachwedd 2022
16 Ionawr 2023
6 Mawrth 2023

Sir Benfro
24 Hydref 2022
5 Rhagfyr 2022
16 Ionawr 2023
27 Chwefror 2023

Sir Ddinbych
28 Medi 2022
24 Tachwedd 2022

Sir Gaerfyrddin
24 Hydref 2022
5 Rhagfyr 2022
16 Ionawr 2023
27 Chwefror 2023

Ynys Mon
6 Hydref 2022

Cliciwch ar ardal eich awdurdod lleol i archebu lle.


Am gyngor pellach cysylltwch â’ch swyddog diogelwch ar y ffyrdd lleol.