Archebu ar-lein

Dim ond yn yr awdurdodau lleol canlynol y cynigir cyrsiau Pass Plus Cymru:

Abertawe
21 Mehefin 2022
13 Medi 2022
29 Tachwedd 2022
7 Chwefror 2023

Castell-nedd Port Talbot
6 Mehefin 2022
30 Mehefin 2022
12 Gorffennaf 2022
22 Gorffennaf 2022
5 Awst 2022
15 Awst 2022
20 Medi 2022
11 Hydref 2022
23 Tachwedd 2022
6 Rhagfyr 2022

Conwy
28 Gorffennaf 2022
28 Medi 2022
24 Tachwedd 2022

Rhondda Cynon Taf
30 Mai 2022

Sir Benfro
13 Mehefin 2022
27 Gorffennaf 2022
12 Medi 2022
24 Hydref 2022
5 Rhagfyr 2022
16 Ionawr 2023
27 Chwefror 2023

Sir Ddinbych
28 Gorffennaf 2022
28 Medi 2022
24 Tachwedd 2022

Sir Gaerfyrddin
13 Mehefin 2022
27 Gorffennaf 2022
12 Medi 2022
24 Hydref 2022
5 Rhagfyr 2022
16 Ionawr 2023
27 Chwefror 2023

Ynys Mon
22 Mehefin 2022

Cliciwch ar ardal eich awdurdod lleol i archebu lle.


Am gyngor pellach cysylltwch â’ch swyddog diogelwch ar y ffyrdd lleol.