Archebu ar-lein

Dim ond yn yr awdurdodau lleol canlynol y cynigir cyrsiau Pass Plus Cymru:

Bro Morgannwg
11 Hydref 2023
6 Rhagfyr 2023
7 Chwefror 2024

Casnewydd
11 Hydref 2023
6 Rhagfyr 2023
7 Chwefror 2024

Castell-nedd Port Talbot
9 Hydref 2023
20 Tachwedd 2023
7 Rhagfyr 2023
5 Ionawr 2024
30 Ionawr 2024
21 Chwefror 2024
12 Mawrth 2024

Conwy
15 Rhagfyr 2023
13 Chwefror 2024

Gwynedd
8 Tachwedd 2023

Sir Ddinbych
15 Rhagfyr 2023
13 Chwefror 2024

Ynys Môn
25 Medi 2023

Cliciwch ar ardal eich awdurdod lleol i archebu lle.


Am gyngor pellach cysylltwch â’ch swyddog diogelwch ar y ffyrdd lleol.