Archebu ar-lein

Dim ond yn yr awdurdodau lleol canlynol y cynigir cyrsiau Pass Plus Cymru:

Bro Morgannwg
16 Ebrill 2024
13 Mai 2024
10 Mehefin 2024
9 Gorffennaf 2024
10 Medi 2024
10 Hydref 2024
8 Tachwedd 2024
9 Ionawr 2025

Casnewydd
16 Ebrill 2024
13 Mai 2024
10 Mehefin 2024
9 Gorffennaf 2024
10 Medi 2024
10 Hydref 2024
8 Tachwedd 2024
9 Ionawr 2025

Castell-nedd Port Talbot
TBA

Conwy
9 Mai 2024

Gwynedd
11 Mehefin 2024
14 Awst 2024
9 Hydref 2024
12 Tachwedd 2024
12 Chwefror 2025

Sir Ddinbych
9 Mai 2024

Ynys Môn
22 Ebrill 2024

Cliciwch ar ardal eich awdurdod lleol i archebu lle.


Am gyngor pellach cysylltwch â’ch swyddog diogelwch ar y ffyrdd lleol.