I archebu cwrs Pass Plus Cymru yn Sir Ddinbych, llenwch y ffurflen isod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’ch archeb, ffoniwch 01824 706946 neu anfonwch neges e-bost: rebecca.musgrave@denbighshire.gov.uk.

Mae cwrs Pass Plus Cymru yn cynnwys sesiwn trafod grŵp cychwynnol (dyddiadau’r cwrs isod) a sesiynau ymarferol gyda Hyfforddwr Gyrru sydd wedi’i gymeradwyo (mae’r rhain yn cael eu trefnu yn nes ymlaen).

Mae’r cwrs cyfan yn costio cyfanswm o £20, diolch i gyllid gan Llywodraeth Cymru.


Dyddiadau’r Cwrs – Sir Ddinbych (Cwrs Ar-lein) 5:30pm – 8pm
9 Mai 2024

Sylwch: Yn anffodus, gan mai nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, dim ond trigolion Sir Ddinbych sy’n gymwys ar hyn o bryd i drefnu lle i fynd ar gwrs Pass Plus Cymru yn Sir Ddinbych.

 

Pass Plus Cymru

Cysylltwch â’ch gweinyddwr lleol

Sir Ddinbych:
Ffôn: 01492 575337
Ebost: rebecca.musgrave@denbighshire.gov.uk