Pass Plus Cymru
Wedi pasio eich prawf gyrru?
Rhwng 17 a 25 oed?
Byw yng Nghymru?

Beth am ddarganfod mwy o dechnegau, awgrymiadau a syniadau gyrru am £20 yn unig

…a does dim prawf!

Dyma sut mae’n gweithio
Byddwch yn canolbwyntio ar:

  • Fynd ar y draffordd
  • Technegau gyrru ac ymwybyddiaeth o beryglon
  • Mynd o gwmpas yn y nos
  • Ymdopi â threfi a dinasoedd prysur
  • Gyrru ar ffyrdd gwledig
  • Meddwl ymlaen – yn union fel y gwnewch chi nawr

Beth gewch chi o hyn?

  • Sgiliau gyrru gwell
  • Mwy o obaith o yswiriant is*
  • Llai o gyfl e o gael damwain neu anafu’ch hun, ffrindiau a phobl eraill

* Drwy gynyddu’ch sgiliau gyrru, eich gwybodaeth a’ch ymwybyddiaeth o beryglon, gallwch chi gwtogi ar y perygl o fod mewn gwrthdrawiad a chael eich helpu i gael disgownt sylweddol gan lawer o gwmnïau yswiriant.

Dilynwch ni ar