Gyrru Uwch

Mae Pass Plus Cymru yn ddechreuad rhagorol – er mwyn ymestyn eich sgiliau gyrru ymhellach.

Beth am ystyried gyrru uwch trwy IAM neu RoADAR? Mae gyrwyr uwch yn fwy gwyliadwrus ac yn well o ran rhagweld newidiadau mewn amodau amgylchynol. O ganlyniad, maen nhw’n gallu cynllunio’r ffordd y maen nhw’n gyrru er mwyn delio â nifer o wahanol amodau. I gael rhagor o fanylion am brofion gyrru uwch, cliciwch ar y dolenni isod: