Mae’r wefan hon yn cael ei weinyddu gan y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau (RoSPA) ar ran y Partneriaid Diogelwch ar y Ffyrdd Cymru.
diogelwchffyrddcymru.org.uk

Dylai unrhyw bryderon ynghylch gwybodaeth ac archebu drwy’r wefan hon yn cael ei gyfeirio at:

Pass Plus Cymru
2 Cwrt-y-Parc
Parc Ty Glas
Caerdydd
CF14 5GH

Ffôn: 02920 250 600

Anfonwch neges atom

9 + 12 =

Cysylltwch â’ch gweinyddwr lleol

Abertawe:
Ffôn: 01792 636135
Ebost: road.safety@swansea.gov.uk

Bro Morgannwg:
Ffôn: 02920 673231
Ebost:roadsafety@valeofglamorgan.gov.uk

Casnewydd:
Ffôn: 07580 484007
Ebost: road.safety@newport.gov.uk

Castell-nedd Port Talbot:
Ffôn: 01639 686591
Ebost: passpluscymru@npt.gov.uk

Ceredigion:
Ffôn: 01545 572409
Ebost: passpluscymru@ceredigion.gov.uk

Conwy:
Ffôn: 01492 575337
Ebost: road.safety@conwy.gov.uk

Gwynedd:
Ffôn: 01286 679414
Ebost: diogelwchffyrd@gwynedd.llyw.cymru

Pen-y-bont-ar Ogwr:
Ffôn: 01656 642529
Ebost: simon.ladbrooke@bridgend.gov.uk

Powys:
Ffôn: 01686 611586 (Gogledd Powys)
Ffôn: 01597 826640 (De Powys)
Ebost: roadsafety@powys.gov.uk

Rhondda Cynon Taf:
Ffôn: 01443 494785
Ebost: roadsafety@rctcbc.gov.uk

Sir Benfro:
Ffôn: 01437 775144
Ebost: road.safety@pembrokeshire.gov.uk

Sir Ddinbych:
Ffôn: 01824 706946
Ebost: rebecca.musgrave@denbighshire.gov.uk

Sir y Fflint:
Ffôn: 01352 701234
Ebost: road.safety@flintshire.gov.uk

Sir Gaerfyrddin:
Ffôn: 01267 228285
Ebost: roadsafety@carmarthenshire.gov.uk

Wrecsam:
Ffôn: 01978 729606
Ebost: graham.lloyd@wrexham.gov.uk

Ynys Môn:
Ffôn: 07747 118566
Ebost: roadsafety@anglesey.gov.uk