I archebu cwrs Pass Plus Cymru yn Conwy, llenwch y ffurflen isod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’ch archeb, ffoniwch 01492 575337 neu anfonwch neges e-bost: road.safety@conwy.gov.uk.

Mae cwrs Pass Plus Cymru yn cynnwys sesiwn trafod grŵp cychwynnol (dyddiadau’r cwrs isod) a sesiynau ymarferol gyda Hyfforddwr Gyrru sydd wedi’i gymeradwyo (mae’r rhain yn cael eu trefnu yn nes ymlaen).

Mae’r cwrs cyfan yn costio cyfanswm o £20, diolch i gyllid gan Llywodraeth Cymru.


Dyddiadau’r Cwrs – Conwy (Cwrs Ar-lein) 5:30pm – 8pm
9 Mai 2024

 

Pass Plus Cymru

Cysylltwch â’ch gweinyddwr lleol

Conwy:
Ffôn: 01492 575337
Ebost: road.safety@conwy.gov.uk