I archebu cwrs Pass Plus Cymru yn Gwynedd, llenwch y ffurflen isod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’ch archeb, ffoniwch 01286 679414 neu anfonwch neges e-bost: diogelwchffyrdd@gwynedd.llyw.cymru.

Mae cwrs Pass Plus Cymru yn cynnwys sesiwn trafod grŵp cychwynnol (dyddiadau’r cwrs isod) a sesiynau ymarferol gyda Hyfforddwr Gyrru sydd wedi’i gymeradwyo (mae’r rhain yn cael eu trefnu yn nes ymlaen).

Mae’r cwrs cyfan yn costio cyfanswm o £20, diolch i gyllid gan Llywodraeth Cymru.


Dyddiadau’r Cwrs – Gwynedd (Cwrs Ar-lein) 6:30pm – 9pm
11 Mehefin 2024
14 Awst 2024
9 Hydref 2024
12 Tachwedd 2024
12 Chwefror 2025

Pass Plus Cymru

Cysylltwch â’ch gweinyddwr lleol

Gwynedd:
Ffôn: 01286 679414 
Ebost: diogelwchffyrdd@gwynedd.llyw.cymru