I archebu cwrs Pass Plus Cymru yn Ynys Môn, llenwch y ffurflen isod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’ch archeb, ffoniwch 07747 118566 neu anfonwch neges e-bost: DiogelwchffyrddRoadSafety@ynysmon.llyw.cymru.

Mae cwrs Pass Plus Cymru yn cynnwys sesiwn trafod grŵp cychwynnol (dyddiadau’r cwrs isod) a sesiynau ymarferol gyda Hyfforddwr Gyrru sydd wedi’i gymeradwyo (mae’r rhain yn cael eu trefnu yn nes ymlaen).

Mae’r cwrs cyfan yn costio cyfanswm o £20, diolch i gyllid gan Llywodraeth Cymru.


Dyddiadau’r Cwrs – Ynys Môn (Cwrs Ar-lein) 5:30pm – 8pm
22 Ebrill 2024

Pass Plus Cymru

Cysylltwch â’ch gweinyddwr lleol

Ynys Môn:
Ffôn: 07747 118566
Ebost: DiogelwchffyrddRoadSafety@ynysmon.llyw.cymru