I archebu cwrs Pass Plus Cymru yn Casnewydd, cliciwch yma. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’ch archeb, ffoniwch 07580 484007 neu anfonwch neges e-bost: road.safety@newport.gov.uk.

Mae cwrs Pass Plus Cymru yn cynnwys sesiwn trafod grŵp cychwynnol (dyddiadau’r cwrs isod) a sesiynau ymarferol gyda Hyfforddwr Gyrru sydd wedi’i gymeradwyo (mae’r rhain yn cael eu trefnu yn nes ymlaen).

Mae’r cwrs cyfan yn costio cyfanswm o £20, diolch i gyllid gan Llywodraeth Cymru.


Dyddiadau’r Cwrs – Casnewydd (Cwrs Ar-lein) 6pm – 8pm
16 Ebrill 2024
13 Mai 2024
10 Mehefin 2024
9 Gorffennaf 2024
10 Medi 2024
10 Hydref 2024
8 Tachwedd 2024
9 Ionawr 2025

Cysylltwch â’ch gweinyddwr lleol

Casnewydd:
Ffôn: 07580 484007
Ebost: road.safety@newport.gov.uk