I archebu cwrs Pass Plus Cymru yn Ynys Môn, llenwch y ffurflen isod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’ch archeb, ffoniwch 02920 673231 neu anfonwch neges e-bost: KStokes@valeofglamorgan.gov.uk.

Sylwch: Yn anffodus, gan mai nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, dim ond trigolion Bro Morgannwg sy’n gymwys ar hyn o bryd i drefnu lle i fynd ar gwrs Pass Plus Cymru yn Bro Morgannwg.

Mae cwrs Pass Plus Cymru yn cynnwys sesiwn trafod grŵp cychwynnol (dyddiadau’r cwrs isod) a sesiynau ymarferol gyda Hyfforddwr Gyrru sydd wedi’i gymeradwyo (mae’r rhain yn cael eu trefnu yn nes ymlaen).

Mae’r cwrs cyfan yn costio cyfanswm o £20, diolch i gyllid gan Llywodraeth Cymru.


Dyddiadau’r Cwrs – Bro Morgannwg (Cwrs Ar-lein) 6pm – 8pm
16 Ebrill 2024
13 Mai 2024
10 Mehefin 2024
9 Gorffennaf 2024
10 Medi 2024
10 Hydref 2024
8 Tachwedd 2024
9 Ionawr 2025

Pass Plus Cymru

Cysylltwch â’ch gweinyddwr lleol

Bro Morgannwg:
Ffôn: 02920 673231
Ebost: KStokes@valeofglamorgan.gov.uk