Wedi pasio eich prawf gyrru?  Dyma'r newyddion da...

…beth am ddarganfod mwy o dechnegau, awgrymiadau
a syniadau gyrru am £20 yn unig (os ydych chi rhwng
17-25 oed ac yn byw yng Nghymru).

…a does dim prawf!

Dyma sut mae’n gweithio...

Byddwch yn canolbwyntio ar:

  • Fynd ar y draffordd
  • Technegau gyrru ac ymwybyddiaeth o beryglon
  • Mynd o gwmpas yn y nos
  • Ymdopi â threfi a dinasoedd prysur
  • Gyrru ar ffyrdd gwledig
  • Meddwl ymlaen – yn union fel y gwnewch chi nawr

Beth gewch chi o hyn?

  • Sgiliau gyrru gwell
  • Mwy o obaith o yswiriant is *
  • Llai o gyfl e o gael damwain neu anafu’ch hun, ffrindiau a phobl eraill

Ein print mân
Eich cyfrifoldeb chi yw gyrru – cymerwch gamau i ddod yn yrrwr gwell fyth.
Gallai Pass Plus Cymru fod yn ddelfrydol i chi. Mae’n gwrs gyrru uwch byr, wedi’i arwain gan arbenigwr, sydd wedi’i gynllunio i bobl ifanc ddatblygu technegau’r ffordd ac i ehangu profi ad. Rhoddir gymorth gan Lywodraeth Cymru.

*Drwy gynyddu’ch sgiliau gyrru, eich gwybodaeth a’ch ymwybyddiaeth o beryglon, gallwch chi gwtogi ar y perygl o fod mewn gwrthdrawiad a chael eich helpu i gael disgownt sylweddol gan lawer o gwmnïau yswiriant.

Dysgwch fwy am yswiriant yma

Archebu Rwân:

Abertawe

Blaenau Gwent

Bro Morgannwg

Caerdydd

Caerffili

Casnewydd

Castell-nedd Port Talbot

Ceredigion

Conwy

Gwynedd

Merthyr Tudful

Môn

Pen-y-bont ar Ogwr

Powys

Rhondda Cynon Taf

Sir Benfro

Sir Ddinbych

Sir Fynwy

Sir Gaerfyrddin

Sir y Fflint

Torfaen

Wrecsam


 

  Supporting Pass Plus Cymru  www.motoringassist.com