Archebu ar-lein

Dim ond yn yr awdurdodau lleol canlynol y cynigir cyrsiau Pass Plus Cymru:

Abertawe
10 Tachwedd 2020
12 Ionawr 2021

Casnewydd
25 Chwefror 2021

Cliciwch ar ardal eich awdurdod lleol i archebu lle.


Am gyngor pellach cysylltwch รข’ch swyddog diogelwch ar y ffyrdd lleol.