Archebu ar-lein

Dim ond yn yr awdurdodau lleol canlynol y cynigir cyrsiau Pass Plus Cymru:

Abertawe
25 Ionawr 2022

Castell-nedd Port Talbot
9 Chwefror 2022
23 Chwefror 2022
7 Mawrth 2022
29 Mawrth 2022

Ceredigion
7 Chwefror 2022
8 Mawrth 2022

Conwy
27 Ionawr 2022
31 Mawrth 2022

Rhondda Cynon Taf
1 Chwefror 2022

Sir Benfro
7 Chwefror 2022
8 Mawrth 2022

Sir Ddinbych
27 Ionawr 2022
31 Mawrth 2022

Sir Gaerfyrddin
7 Chwefror 2022
8 Mawrth 2022

Ynys Mon
16 Chwefror 2022

Cliciwch ar ardal eich awdurdod lleol i archebu lle.


Am gyngor pellach cysylltwch รข’ch swyddog diogelwch ar y ffyrdd lleol.