Archebu ar-lein

Dim ond yn yr awdurdodau lleol canlynol y cynigir cyrsiau Pass Plus Cymru:

Abertawe
6 Gorffennaf 2021
14 Medi 2021
9 Tachwedd 2021
25 Ionawr 2022

Bro Morgannwg
19 Mai 2021
12 Awst 2021
14 Hydref 2021
13 Ionawr 2022

Casnewydd
19 Mai 2021
12 Awst 2021
14 Hydref 2021
13 Ionawr 2022

Ceredigion
21 Mehefin
26 Gorffennaf 2021
25 Awst 2021
27 Medi 2021
25 Hydref 2021
22 Tachwedd 2021
13 Rhagfyr 2021
10 Ionawr 2022
7 Chwefror 2022
8 Mawrth 2022

Rhondda Cynon Taf
10 Awst 2021
23 Tachwedd

Sir Benfro
21 Mehefin
26 Gorffennaf 2021
25 Awst 2021
27 Medi 2021
25 Hydref 2021
22 Tachwedd 2021
13 Rhagfyr 2021
10 Ionawr 2022
7 Chwefror 2022
8 Mawrth 2022

Sir Gaerfyrddin
21 Mehefin
26 Gorffennaf 2021
25 Awst 2021
27 Medi 2021
25 Hydref 2021
22 Tachwedd 2021
13 Rhagfyr 2021
10 Ionawr 2022
7 Chwefror 2022
8 Mawrth 2022

Ynys Mon
14 July 2021

Cliciwch ar ardal eich awdurdod lleol i archebu lle.


Am gyngor pellach cysylltwch รข’ch swyddog diogelwch ar y ffyrdd lleol.