Archebu ar-lein

Dim ond yn yr awdurdodau lleol canlynol y cynigir cyrsiau Pass Plus Cymru:

Abertawe
11 Mai 2021
6 Gorffennaf 2021
14 Medi 2021
9 Tachwedd 2021
25 Ionawr 2022

Ynys Môn
26 Ebrill 2021

Cliciwch ar ardal eich awdurdod lleol i archebu lle.


Am gyngor pellach cysylltwch â’ch swyddog diogelwch ar y ffyrdd lleol.