Archebu ar-lein

Dim ond yn yr awdurdodau lleol canlynol y cynigir cyrsiau Pass Plus Cymru:

Abertawe
9 Tachwedd 2021
25 Ionawr 2022

Bro Morgannwg
13 Ionawr 2022

Casnewydd
13 Ionawr 2022

Castell-nedd Port Talbot
10 Tachwedd 2021
8 Rhagfyr 2021

Ceredigion
25 Hydref 2021
22 Tachwedd 2021
13 Rhagfyr 2021
10 Ionawr 2022
7 Chwefror 2022
8 Mawrth 2022

Rhondda Cynon Taf
16 Tachwedd 2021

Sir Benfro
25 Hydref 2021
22 Tachwedd 2021
13 Rhagfyr 2021
10 Ionawr 2022
7 Chwefror 2022
8 Mawrth 2022

Sir Gaerfyrddin
25 Hydref 2021
22 Tachwedd 2021
13 Rhagfyr 2021
10 Ionawr 2022
7 Chwefror 2022
8 Mawrth 2022

Ynys Mon
12 Ionawr 2022

Cliciwch ar ardal eich awdurdod lleol i archebu lle.


Am gyngor pellach cysylltwch รข’ch swyddog diogelwch ar y ffyrdd lleol.