Cliciwch yma i archebu cwrs Pass Plus Cymru
book now 


Mae'r wefan hon yn cael ei weinyddu gan y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau (RoSPA) ar ran y Partneriaid Diogelwch ar y Ffyrdd Cymru.

www.diogelwchffyrddcymru.org.uk

Dylai unrhyw bryderon ynghylch gwybodaeth ac archebu drwy'r wefan hon yn cael ei gyfeirio at:

Cyfeiriad:

Diogelwch Ffyrdd Cymru
2 Cwrt -y-Parc

Parc Ty Glas
Caerdydd
CF14 5GH

 

Ffôn: 029 20 250 601

Ebost:  yma

0845 050 4255 - 2g fydd cost y galwadau ynghyd â thâl mynediad arferol eich cwmni ffôn.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cysylltwch â'ch gweinyddwr lleol :

Abertawe:

Ffôn: 01792 636135

Ebost:communication@roadsafetywales.org.uk

Pen-y-bont-ar Ogwr:

Ffôn: 01656 642529

Ebost: simon.ladbrooke@bridgend.gov.uk

Ceredigion:

Ffôn: 01545 572409

Ebost: passpluscymru@ceredigion.gov.uk

Sir Gaerfyrddin
Ffôn: 01267 228285
Ebost:
roadsafety@carmarthenshire.gov.uk

Castell-nedd Port Talbot:

Ffôn: 01639 686591

Ebost: passpluscymru@npt.gov.uk

Powys:
  Ffôn:
01597 826637

Ebost: roadsafety@powys.gov.uk

Sir Benfro:

Ffôn:01437 775144
Ebost:road.safety@pembrokeshire.gov.uk

Blaenau Gwent, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Casnewydd,  Rhondda

Cynon Taf, Torfaen, Bro Morgannwg:

Ffôn: 01443 494784
Ebost: hayley.stacey@rctcbc.gov.uk

Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Wrecsam:

Ffôn: 01745 828180

Ebost: clare.taaffe@mac-hq.co.uk